ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ESASLARI

D E S E N KAPI ALÜMNİYUM A.Ş. Alüminyum Giydirme Cephe Kompozit Alüminyum Levha kaplama Sistemleri, Apartman Giriş Kapıları, Özel Üretim Kapılar Serisi, Alüminyum ve PVC Isı Yalıtımlı Ve Yalıtımsız Alüminyum Doğrama Serisi Sistemleri, Otamatik Kepenk Fotosel Radarlı Kayar Giriş kapılar, Kış Bahçesi, Cam balkon, Cam Markiz, Işıklık Sistemleri, Akıllı çipli Kilit Kartlı Kilit Şifreli kilit ve Posta kutuları olarak Alüminyum’da Ürünleri ile Tasarımı, Üretimi, Toptan ve Perakende Satış Hizmetlerini yerine getirirken aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
Gelecekte de var olmanın tüm çalışanlarımızın ortak çabasıyla mümkün olacağı inancı ile her kademede yüksek verimlilik ve sürekli gelişme düşüncesini yerleştirmek,
Müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ürünümüzü çağdaş ve estetik kılmak,
Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
Firmamızda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, firmamızdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
Hedeflerle çalışmak ve bu hedeflere ulaşmak için azami gayret göstermek,
İç ve dış pazarda güvenilir bir marka olarak anılmak,
Birlikte iş yaptığımız tüm kuruluşlarla karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmak,
Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim hatlarımızı ve laboratuvarlarımızı son yeniliklerle güncellemek,
Doğal kaynakları en doğru biçimde kullanarak çevreye zarar vermeksizin, firmamız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile yasal sorumluluklarımızı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak,
İşletmenin faaliyetleri neticesinde oluşan her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği, kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,
İşletme süreçlerinde, faaliyet yürütülen ülkenin tüm yasal ve diğer şartlara uyumu temel gereklilik olarak kabul etmek,
Kayıpların önlenmesi, çevrenin korunması için Çevre Yönetim Sisteminin performansı sürekli takip edilip, ölçülerek sürekli iyileştirmek,
Tüm işletmenin ve alt yüklenicilerin çalışanlarında gerekli çevre bilinci oluşturmak ve genişletilmesi sürekli iyileştirme kültürü ile sürdürülebilir gelişimi desteklemek,
Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya dönük çevre amaç ve hedefleri belirlenir, çevresel performans düzenli takip etmek,
İşletmelerin faaliyetleri neticesinde oluşan atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı teşvik etmek,
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak,
Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek, Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
Entegre yönetim sistemini; yasal şartlar ve mevzuatlar doğrultusunda belirlenmiş olan periyotlarda gözden geçirerek sürekli geliştirmek.
D E S E N KAPI ALÜMNİYUM A.Ş. başarılarının açıklaması sadece, yüksek standartlarda üretim teknolojisine sahip olması ve de yetkin ve profesyonel kadrolara sahip olması ile açıklanamaz.
Duruşumuz ve sahip olduğumuz tecrübe kalite 1994 yılından bu güne üretim kültürü, bizim dışımızdaki disiplinlerle doğru ilişkiler kurmamızı zorunlu kılıyor.
“Doğa” bunlardan biri.
Yasal zorunlulukların gereği olarak değil ; yaparken yıkmamak, üretirken tüketmemek geleneksel kültürümüzün temelini oluşturuyor.